You are here: Home -  Louis Vuitton Zonnebril Dames en deeltjes Fossiele brandstoffen zijn de

Louis Vuitton Zonnebril Dames en deeltjes Fossiele brandstoffen zijn de

Louis Vuitton Zonnebril Dames

´╗┐Transport voertuigen sterk vervuilen Louis Vuitton Belgie het milieu door emissies zoals CO, CO2, NOx, SOx, onverbrande of gedeeltelijk verbrande HC en deeltjes. Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste bijdrage aan de luchtvervuiling in de steden en belangrijke bron van broeikasgassen (BKG) en wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak achter de wereldwijde klimaatverandering. Biobrandstoffen zijn hernieuwbaar, kunnen Louis Vuitton Zonnebril Dames fossiele brandstoffen aan te vullen, de broeikasgassen te verminderen en de negatieve gevolgen daarvan te beperken op het klimaat als gevolg van opwarming van de aarde. Dit document presenteert de resultaten van de prestaties en de emissie analyses uitgevoerd in een ongewijzigde dieselmotor uitgevoerd gevoed met Pongamia pinnata methylester (PPME) en zijn mengsels met diesel. Motor tests zijn uitgevoerd om de vergelijkende maatregelen van Specifiek brandstofverbruik (BSFC) te krijgen, rem specifieke energieverbruik (BSEC) en emissies zoals CO, CO2, HC, NOx om het gedrag van PPME en diesel in wisselende verhoudingen te evalueren. De resultaten tonen dat mengsels van PPME diesel tot 40 volume% (B40) betere motorprestaties (BSFC en BSEC) en verbeterde emissiekenmerken.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties