You are here: Home -  Louis Vuitton Shop Online met het tijdstip van mannelijk geslacht

Louis Vuitton Shop Online met het tijdstip van mannelijk geslacht

Louis Vuitton Shop Online

Er wordt verondersteld dat autosomaal retroposons compenseren voor het verlies van hun geïnactiveerde essentiële X-chromosoom voorouders tijdens de spermatogenese. Hier testen we deze retroposon compensatiemechanisme (RCM) hypothese met behulp van de ZFY gen-familie. De muis autosomale retroposon ZFA wordt uitgedrukt in testes gelijktijdig ontwikkelingsstoornissen tijdstippen waarop ZFX niveaus dalen, die overeenkomen met het tijdstip van mannelijk geslacht chromosoom inactivatie, suggereert dat ZFA kunnen compenseren voor het verlies van ZFX bij spermatogenese. We onderzochten het effect van ZFA-gerichte mutagenese op de spermatogenese in drie genetisch verschillende muizenstammen. Verrassend, ZFA knockout muizen vertoonden geen detecteerbare vruchtbaarheid, het aantal zaadcellen, of testes morfologie gebreken. We concluderen daarom dat ZFA is Louis Vuitton Winkel Antwerpen niet een essentieel gen voor de spermatogenese en de vruchtbaarheid. Deze verrassende bevinding daagt nu de RCM hypothese althans voor de ZFY Louis Vuitton Shop Online gen-familie. Het dwingt ons ook om de oorspronkelijke gegevens ten grondslag liggen aan de RCM hypothese voor deze familie opnieuw te evalueren en om alternatieve hypothesen te stellen.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties