You are here: Home -  Louis Vuitton Outlet Online supergene mineralen De overheersende werkwijze voor

Louis Vuitton Outlet Online supergene mineralen De overheersende werkwijze voor

Louis Vuitton Outlet Online

Supergene mangaan ertsen voorkomen op Groote Eylandt in samenwerking met andere secundaire rotsen. Overdrukken primaire sedimentatie functies (bijv oolitic en pisolitic eenheden), secundaire Mn-oxiden en ganggesteentemineralen tegenwoordig behoren tot de belangrijkste componenten in de deposito's. De verschillende soorten primaire en supergene rots worden beschreven en besproken met de hulp van typische geologische profielen. In een geïdealiseerd doorsnede verticaal aanzicht presenteren we een combinatie van alle waargenomen supergene Mn-ertsen ('mangcretes'). Veel onderdelen van dit hoofdstuk kunnen worden aangetroffen in verschillende plaatsen van het Groote Eylandt deposito's. De meest voorkomende mineralen gevonden op het eiland zijn pyrolusiet, cryptomelane, romanechite (Psilomelaan), todorokite, kwarts, kaoliniet, goethiet en hematiet. Waarschijnlijk behalve Louis Vuitton Outlet Online todorokite, alle andere genoemde fasen voorkomen als primaire en / of supergene mineralen. De overheersende werkwijze voor het oplossen van Mn-oxiden een redoxreactie Louis Vuitton Belgie Prijzen tussen tweewaardig ijzer en tetravalent mangaan. Andere uitloging processen zijn van ondergeschikt belang. We bespreken transport en precipitatie die leiden tot de ontwikkeling van een 'Mangcrete Model' voor supergene Mn-afzettingen. Tenslotte supergene producten vergeleken met secundaire ertsen andere mangaanmijn en blijkt dat ondanks verschillende protores de supergene materialen vergelijkbaar in hun uiterlijk en mineralogie zijn.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties