You are here: Home -  Louis Vuitton Handtassen 2014 in een groep van personen die

Louis Vuitton Handtassen 2014 in een groep van personen die

Louis Vuitton Handtassen 2014

Het belang van het papier bevindt zich in het benadrukken van de correlatie tussen de algemene intelligentie en motorische intelligentie die specifiek zijn voor de bestrijding van sport, in een groep van personen die niet de Louis Vuitton Bags Sale praktijk performance sportauto. Het onderzoek werd uitgevoerd in drie stappen, waarbij elke stap opgenomen welbepaalde taken en doelstellingen. Voor het volbrengen van de studie, hebben we een werk hypothese volgens welke de studenten met een hoge algemene Louis Vuitton Handtassen 2014 intelligentie kan ook blijken superieur motorische vaardigheden binnen het proces van de ontwikkeling van motorische vaardigheden uitgegeven. De psychologische beoordeling van de cognitieve vermogens was gebaseerd op de verkregen door toepassing van de RAVEN testscores; een test meet de factor G, de mate van geestelijke vermogens, nauwkeuriger; terwijl de motorische vaardigheden werden geëvalueerd met behulp van technische elementen van taekwondo. Het significantieniveau berekend voor de correlatie tussen de gerapporteerde resultaten voor onze groep vakken ontleend bepalen de Pearson correlatiecoëfficiënt door gebruik van de IBM SPSS STATISTISCHE VERSIE 19 software. De scores bleek een correlatie op een statistisch significant niveau (r = 0,76; n = 40; p u0026 lt; 0,001).
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties