You are here: Home -  Louis Vuitton Belgie verbindingen door kleurstof ondersteunde chromatografie uitgebreid

Louis Vuitton Belgie verbindingen door kleurstof ondersteunde chromatografie uitgebreid

Louis Vuitton Belgie

Bepalingen van neutrale nonchromophoric organische verbindingen door kleurstof ondersteunde chromatografie uitgebreid tot de bepaling van alifatische ketonen en esters door omstandigheden omgekeerde-fase en een mobiele fase met Brilliant Green. Detectiegrenzen van 6-20 ug werden verkregen wanneer een mobiele fase die 50% (v / v) methanol / water en 0,00010 M Brilliant Green werd gebruikt met detectie bij 575 nm, en 0,5-2 ug met detectie in het ultraviolette gebied. Zonder kleurstof waren de detectielimieten voor meerdere opgeloste stoffen ongeveer vier keer hoger dan de overeenkomstige waarden verkregen met Louis Vuitton Online Shop Outlet Nederland de kleurstof. De kleurstof bleek een dimeer met een molaire absorptie twee orden van grootte kleiner dan die van de monomere kleurstof. Detectie van niet-chromofore verbindingen wordt gesloten als gevolg van de desorptie van de geadsorbeerde kleurstof van de analyten en de verschuiving van de aggregatie en hydratatie Louis Vuitton Belgie evenwichten van de kleurstof bevorderd door de organische opgeloste stoffen. De verlaging van de capaciteitsfactoren geïnterpreteerd in termen van de adsorptie van de kleurstof door de kolom die de hydrofobiciteit van de stationaire fase vermindert.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties