You are here: Home -  Louis Vuitton Antwerpen Online de sterk vervuilde Schelde estuarium is onderzocht

Louis Vuitton Antwerpen Online de sterk vervuilde Schelde estuarium is onderzocht

Louis Vuitton Antwerpen Online

De geochemie van fosfaat in de sterk vervuilde Schelde-estuarium is onderzocht gedurende acht cruises in 1987-1988. Onroerend-zoutgehalte plots tonen significante seizoensgebonden variabiliteit in de omgevingsomstandigheden waarin fosfaat gedrag, zoals opgeloste zuurstof, de pH en fytoplankton activiteit triggeren. Derhalve is het gedrag van orthofosfaat verschilt van seizoen tot seizoen. In de herfst en winter, wanneer fytoplankton activiteit laag of verwaarloosbaar, de orthofosfaat profielen tonen de aanwezigheid van een buffer mechanisme waarschijnlijk veroorzaakt door desorptie van deeltjes gebonden fosfor in reactie op de toename van de pH met toenemende zoutgehalte. In het voorjaar en de zomer is de geochemie van orthofosfaat beïnvloed door de aanwezigheid van zuurstofloze bovenloop. Hoge fosfaat concentraties worden waargenomen Louis Vuitton Portemonnee Prijs in de zuurstofloze rivierwater het invoeren van het estuarium, waarschijnlijk voor de vrijmaking van de sedimenten. Echter, fosfaat snel uit oplossing in het lage zoutgehalte zone door coprecipitatie met ijzer oxyhydroxides gevormd door reoxidatie in de waterkolom. Zeewaarts van de lage-zoutgehalte hoog-turbiditeitszone, wordt fosfaat verwijderd uit de oplossing tijdens fytoplanktonbloei, vooral tijdens het voorjaar. Blooms invloed op de samenstelling gesuspendeerde materiaal, dat een verschuiving naar biogene elementen (POC, N, P) ten koste van lithogeen elementen Louis Vuitton Antwerpen Online (Fe, Al) plaatsvindt. Bovendien is de speciatie van deeltjes fosfor verschuift van ijzer- en aluminium-gebonden vormen aan-POC gebonden fosfaat in zones met een hoge primaire productiviteit. Deze bevindingen hebben implicaties voor het toekomstige beheer van het Schelde-estuarium, zoals vermindering van voedingsstoffen beleid wordt uitgevoerd.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties